Skonsoliduj chwilówki w jedną pożyczkę w Ekassa

Skonsoliduj chwilówki w jedną to nowy produkt od Ekassa Przeznaczony jest dla klientów, którzy chcą obniżyć koszty pożyczki/stawki procentowej oraz zmniejszyć miesięczną płatność. Konsolidacja zadłużenia łączy kilka pożyczek w jedną. Kwota pożyczki mieści się w przedziale od 2000 do 16000 zł.

Poniżej przykładowe warunki:

 • Możemy zaproponować Tobie całkowitą kwotę 9000 zł, z których:

  – 1160 zł otrzymujesz dzisiaj na swój rachunek,

  – 4640 zł wysyłamy bezpośrednio do firm na spłatę Twoich drogich pożyczek już jutro

  – Jeszcze 1600 zł wysyłamy na Twój rachunek 01.01.2019

  – … i jeszcze 1600 zł wysyłamy na Twój rachunek 01.04.2019!

 • Spłacasz nam za wszystko 1051 zł co miesiąc zaczynając od 02.10.2018
 • Po 12 płatnościach cały kredyt będzie całkowicie spłacony 01.09.2019,
  1051 zł * 12 = 12612 zł (z których 9000 zł pożyczka + 3612 zł koszt pożyczki)

Reprezentatywny przykład dla Jednorazowa wypłata Szczegóły: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 158,57%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 6030 zł., całkowita kwota do zapłaty 9708 zł, oprocentowanie stałe 10%, całkowity koszt kredytu 3675,71 (w tym: prowizja 3303,57 zł., odsetki 372,14 zł), okres kredytowania 12 miesięcy.

Koszt pożyczki zależy od historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej i poprawności wypełnienia danych we wniosku. Podajesz dokładną i prawdziwą informację, spłacasz pożyczkę w terminie, masz pozytywną historię w Biurze Informacji Kredytowej – zaoferujemy niższe koszty pożyczki. Reprezentatywny przykład przedstawiamy poniżej.

Pożyczkodawca zastrzega możliwość zmiany warunków i kosztów udzielania pożyczek w trakcie prowadzonych akcji promocyjnych.

Za datę spłaty pożyczki uznaje się datę wpływu środków na konto bankowe Pożyczkodawcy. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za okres opóźnienia, który liczony jest od ustalonego w umowie terminu spłaty pożyczki do dnia faktycznej spłaty zobowiązania.

Wysokość odsetek naliczana jest według maksymalnych stawek odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego, które są dwukrotnością aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych za opóźnienie (wysokość tych odsetek jest równa sumie stopy referencyjnej ustalanej przez Narodowy Bank Polski i 5,5 punktów procentowych). W przypadku pożyczek udzielanych z prowizją 0%, opóźnienie w spłacie Pożyczki skutkuje naliczeniem prowizji oraz odsetek według normalnie obowiązującej Tabeli Opłat.

Brak terminowej spłaty Pożyczki uprawnia Pożyczkodawcę do wszczęcia postępowania windykacyjnego. W przypadku gdy opóźnienie wynosi powyżej 60 dni, a także upłynął co najmniej jeden miesiąc od daty wysłania do Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca ma prawo zamieścić informacje o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach, działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r.

Pożyczka gotówkowa jest przelewana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy wskazany podczas Rejestracji niezwłocznie po akceptacji Wniosku o Pożyczkę. Szybkość otrzymania przelewu zależy od godzin pracy banku Pożyczkobiorcy.

Ekassa należy do Colorfull Management Ltd, z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych pod adresem Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands, wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 1881841.

 

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.pozyczka-prywatna.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright Właściciel: Adam Durzyński ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.