Darmowe pożyczki na 61 dni i dłuższe

Darmowe pożyczki na 61 dni w Pożyczki Ranking: Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Oferowane chwilówki są na okres od 62 dni do 75,90,120 i 180 dni. Zasady i warunki udzielania pożyczek pod tabelą.

Instytucja finansowa Kwota Termin płatności Link do wniosku
chwilówkomat logo
1a – gratis
100 – 4000 zł 62 – 90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 2000 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2000 zł
logo kuki
1a – gratis
250 – 5000 zł 62 – 75 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 723,05% – Np.: 2500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2500 zł
limekredyt logo 100 – 3250 zł 61 – 90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 723,05% – Np.: 2500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2500 zł

lendon logo

1-a gratis
100 – 5000 zł 62 – 90 Dni

 

wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
alegotówka logo

1-a bez opłat

500 – 5000 zł 62 – 75 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
logo niewielka pozyczka
1-a za darmo
100 – 2000 zł 62 – 75 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 2000 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2000 zł
extraportfel logo
1-a za darmo

100 – 5000 zł 62 – 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
minipożyczka logo
1-a za darmo
500 – 5000 zł 62 – 75 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 2000 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2000 zł
wonga logo new
1-a tylko 10 zł
100 – 5000 zł  65 – 75 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1200 zł na 65 dni – RRSO 72,17% – Suma do spłaty: 1210 zł
viasms logo
1-a gratis
 100 – 4000 zł  75 – 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% ? Np.: 1200 zł na 75 dni ? RRSO 0% ? Suma do spłaty: 1200 zł
szybkagotowka logo
1-a tylko 10 zł
 100 – 6000 zł  62 – 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
vivus logo
1-a gratis
100 – 7000 zł 62 – 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 520,1% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
smartpozyczka logo
1-a gratis
100 – 5000 zł 62 – 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 512,99% – Np.: 1200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1200 zł
alfakredyt logo
1-a gratis
100 – 3000 zł 62 – 90 Dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 520,1% – Np.: 1.200 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1 200 zł
Freezl logo
1-a gratis
100 – 5000 zł 62 – 120 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 1 500 zł na 62 dni – RRSO 738.4% – Suma do spłaty: 1786,45 zł
wandoo logo
1-a gratis
100 – 2500 zł 62 – 90 dni wniosekB
 Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 2500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2500,00 zł
halopozyczka logo'
1a – gratis
500 – 4000 zł 65 – 120 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 2000 zł na 65 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 2000 zł
łatwykredyt logo
1-a gratis
200 – 3000 zł 62 – 75 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
ekspreskasa logo
1-a gratis
100 – 1500 zł 62 – 90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
kasatak logo
1-a gratis
100 – 1500 zł 62 – 90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
miloan logo

1a – gratis

100 – 4000 zł 62 – 120 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 1 500 zł na 62 dni – RRSO 738.4% – Suma do spłaty: 1786,45 zł
ferratum logo
1-a gratis
100 – 1500 zł 62 – 90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
złóż wniosek w finansowe posiłki
1-a gratis
100 – 5000 zł 62-180 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
 credilo logo
1-a gratis
500 – 2500 zł 62-120 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 1195,9% – Np.: 1 500 zł na 90 dni – RRSO 738.4% – Suma do spłaty: 1786,45 zł
moneyman logo
1-a gratis
100 – 5000 zł 62-180 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1500 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1500 zł
tanikredyt logo
1-a gratis
100 – 5000 zł 62-90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 674,40% – Np.: 1700 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 1700 zł
netcredit logo

1-a gratis

300 – 5000 zł 62-90 dni wniosekB
Maks. wartość RRSO: 598,30% – Np.: 3000 zł na 62 dni – RRSO 0% – Suma do spłaty: 3000 zł

Reprezentacyjny przykład promocyjnej pożyczki: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 62 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 0,00 PLN; odsetki 0,00 PLN całkowita kwota do zapłaty 1000,00 PLN; RRSO 0 %.

Reprezentacyjny przykład standardowej pożyczki: Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 PLN. Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki 1000 PLN; czas obowiązywania umowy 62 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; prowizja 271,00 PLN; odsetki 8,20 PLN całkowita kwota do zapłaty 1279,21 PLN; RRSO 1900,44%

Opóźnienie w spłacie.
Odsetki za nieterminową płatność pożyczki naliczane są w wysokości dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2(1) Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca za pośrednictwem Creamfinance poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie lub wysyłając SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. Koszty związane z nieterminową spłątą ujęte są w Umowie Ramowej Pożyczkodawcy zawieranej za pośrednictwem extraportfel.pl. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca. W przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 lub 16 bądź 17 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Klient ma prawo skorzystania z oferty refinansowania z Pożyczkobiorców współpracujących. Refinansowanie pożyczki odbywa się po dokonaniu opłaty za refinansowanie , której wysokość zależy od kwoty pożyczki podlegającej refinansowaniu oraz terminu refinansowania.

Konsekwencje w przypadku braku w płatności lub opóźnień.
Sytuacja finansowa pożyczkobiorcy może się zmienić, że nie będzie on w stanie spłacić rat pożyczki w wyznaczonym terminie. Większość firm oferuje swoim Klientom możliwość przedłużenia spłaty pożyczki. Klienci powinni skorzystać z takiej opcji, aby uniknąć konsekwencji z tytułu przekroczenia terminu spłaty pożyczki.
Większość instytucji udzielających pożyczek w przypadku braku spłaty w określonym terminie płatności naliczy Pożyczkobiorcy opłatę karną, której wysokość zostanie ustalona w umowie, może także dodatkowo doliczyć koszty czynności windykacyjnych.
Ponadto niespłacenie należności będzie rzutować na zdolność kredytową i daje możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w biurach informacji kredytowych, co może skutkować brakiem możliwości uzyskania kredytu lub pożyczki w przyszłości.

Zgodność z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek.
Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej na podstawie pisemnego powiadomienia kredytodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo do pełnej spłaty pożyczki przed terminem po opłaceniu odsetek za faktyczny czas korzystania z pożyczki i prowizji za jej udzielenie.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami wynikających z zwartej umowy jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące ww. postępowania, jak również kontakt do Rzecznika Finansowego, znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem elektronicznym: www.rf.gov.pl.

W celu rozwiązania sporu konsument może także skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem elektronicznym http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Autor:

Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w na www.pozyczka-prywatna.pl nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright Właściciel: Adam Durzyński ADNET MEDIA BUSINESS SP. Z O.O. KRS 0000868789 NIP 7773367574 kontakt: [email protected] Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie. Polityka Prywatności